Терапевтичне (ЛДВ) відділення

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Терапевтичне (ЛДВ) відділення Терапевтичне (ЛДВ) відділення
Терапевтичне (ЛДВ) відділення Терапевтичне (ЛДВ) відділення
Медичний персонал Терапевтичного (ЛВД) відділення

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Терапевтичне відділення має 30 штатних ліжок, на яких здійснюється лікування хворих різноманітного профілю: захворюваннями органів травлення, органів дихання, органів кровообігу, нефрологічних, ревматологічних, онкологічних та гематологічних хворих, а також хворих з алергічними проявами.

Відділення цілодобово надає медичну допомогу хворим терапевтичного профілю. Лікувально-діагностичне відділення.

Відділення є клінічною базою Національного медичного університету ім. Богомольця, кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб, яку очолює професор Нетяженко В. З.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завідуючий відділенням - Дідков Олександр Михайлович, лікар вищої атестаційної категорії. Працює на посаді лікаря в лікарні з 1984 року. Протягом цього часу підвищував свою кваліфікацію на курсах з клінічної кардіології, функціональної діагностики, кардіологічної реанімації, пульмонології, гастроентерології, нефрології, тричі передатестаційних циклах.

Ординатор відділення - Потаскалова Вікторія Сергіївна, лікар першої кваліфікаційної категорії, працює після закінчення медичного університету з 2001 року. Протягом цього часу підвищувала свою кваліфікацію на курсах з нефрології, кардіології, озонотерапії, передатестаційних циклах. Всі медичні сестри відділення пройшли курси підвищення кваліфікації та атестовані. Старша медична сестра відділення Садчикова Валентина Володимирівна має вищу атестаційну категорію.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Історія терапевтичного відділення

В грудні 1948 року в складі центральної полікліники Південно-Західної залізниці було відкрите терапевтичне відділення на 50 ліжок.

Першим завідуючим відділення став Заславський Михайло Борисович. На протязі наступного періоду в різні роки відділення очолювали лікарі: Сулима Дара Антонівна, Медвинський Юхим Борисович, Китайгородський Борис Павлович, Сухомлин Тамара Іванівна, Старосільський Ізраіль Володимирович, Мелехова Олександра Петрівна, Галь Людмила Антонівна. Всі вони разом з колективом співробітників удосконалювали надання медічної допомоги, створювали сприятливі умови для лікування хворих. Хороша укомплектованість поліклініки обладнанням та всіма видами лабораторної діагностики сприяла швидкому становленню лікувально-діагностичного процесу.

З розвитком стаціонару в лікарні удосконалювалась і технічна обладнаність відділення. Особлива увага приділялась підготовці кадрів, удосконаленню лікарів з терапії, гематології, гастроентерології, нефрології.

З’явилась спеціалізація ліжок у самому відділенні. Багато приділялось уваги реабілітації хворих ординаторами Брусіловською, Козлюк, Ослон, Тисновою, Чернявською, Моісеєвою, Буркуновою та іншими. З перших днів створення відділення зав’язався тісний зв’язок з кафедрами Київського медичного інституту.

Перші роки постійними консультантами були професори Ельберт В. А., Порташніков. Потім відділення стало базою кафедри терапії санітарно-гігієнічного факультету на чолі з професором Нестеровим В. С, пізніше - проф. Ревуцьким Є. Л. З 1989 року відділення почало співпрацювати з кафедою пропедевтики внутрішніх хвороб лікувального факультету на чолі з професором Нетяженком В.З.

Тривалий час під керівництвом професора Нестерова Володимира Степановича проводилась підсумкова конференція "Ороньки", де підводились підсумки лікувально-діагностичної та наукової роботи кафедри та відділень терапії і кардіології. Заслуховувались перспективи впровадження нових методів лікування та діагностики. На конференції запрошувались провідні вчені м. Києва, які ділились досягненнями вітчизняної та іноземної медицини. У відділенні сумісно з працівниками кафедри розроблялись матеріали по ранній діагностиці захворювань, пов’язаних з роботою на транспорті. Ці матеріали використовувались при диспансеризації хворих. Лікарі відділення брали участь в розробках наукової тематики, в аналізі нових методів лікування, в проведенні семінарів для лікарів дороги та міста.

Під керівництвом кафедр співробітники відділення Шевченко К.Н., Старосільський І.В., Лікарі терапевтичного відділення є членами асоціації лікарів-інтерністів, яку очолює професор Нетяженко В. З., брали участь в науково-практичних конференціях асоціації. З 07.03.2002 року терапевтичне (лікувально-діагностичне) відділення займає крило шостого поверху терапевтичного корпусу ДКЛ №2 ст. Київ, для розміщення хворих виділено 9 палат, з них 3 палати з окремим санвузлом та душовими кабінками.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Всі палати виходять на великий світлий коридор, де знаходиться пост чергової медсестри. У відділенні також є процедурний кабінет Буфетна з їдальнею Санвузол, душова кімната для хворих, кабінет старшої медичної сестри, ординаторська, кабінет завідувача відділенням, хол для відпочинку хворих з телевізором, м’яким кутком, багато рослин.

Завдяки наявності функціонально-діагностичного відділення в лікарні, консультативної поліклініки, лабораторної та рентгенологічної служб, хворі мають можливість протягом 2-3 днів бути детально обстеженими. Проведення ФГДС, ФКС, ФБС, КТ дає можливість при поступленні хворого в стаціонар призначити адекватну терапію.

Широко застосовується УЗД внутрішніх органів, щитовидної залози, ехокардіографія, реоенцефало- та вазографія, КТ. На ряду з традиційними медикаментозними методами лікування у терапевтичному відділенні застосовується методика лікувального голодування. Проліковані хворі з ревматоїдним артритом, гіпертонічною хворобою, хронічними захворюваннями внутрішніх органів, ожирінням. Клінічно та лабораторно підтверджено позитивну динаміку перебігу цих захворювань.

Протягом 2 років у відділенні широко застосовується метод озонотерапії.

В теперішній час добре вивчені механізми дії озону:

  • при зовнішньому застосуванні високих концентрації озону його високий окислюючий потенціал забезпечує бактерицидну, фунгіцидну та вірусоцидну дію проти грам позитивних, грам негативних бактерій, вірусів, грибків;
  • ефект парентерального введення середніх та низьких концентрацій озону при патологіях, що супроводжуються гіпоксичними розладами, оснований на активації кисне залежних процесів;
  • озоніди, що утворюються в результаті озонолізу ненасичених жирних кислот, модифікують структурно-функціональний стан клітинних мембран, забезпечують інтенсифікацію ферментних систем, тим самим посилюють обмінні процеси;
  • показана імуномоделююча дія озону при різноманітних патологіях;
  • оптимізація про- та проти окислювальної системи організму;
  • одночасно з метаболічними відповідями велику роль в ліквідації гіпоксичних розладів грають адаптогенні реакції з боку кардіореспираторної системи.

Покращується мікро циркуляція, що проявляється в підвищенні градієнтів перфузійного тиску крові, зменшенні градієнту центральної та периферичної температури, оптимізації морфологічної та ультраструктурної організації судинного руслу, знижується густина крові, відновлюється газообмін в легенях та на тканинному рівні.

Таким чином, парентеральне введення озону сприяє включенню компенсаторних механізмів, що направлені на ліквідацію порушення гомеостазу. У технології застосування парентерального введення озонованого фізіологічного розчину методологічно закладений більш довготривалий контакт озону із внутрішньою середою пацієнта, саме це дозволяє отримувати чітко виражені позитивні лікувальні ефекти при різноманітних патологіях.

Правильність нового підходу, що значно розширює діапазон терапевтичної дії озону, обумовлена фундаментальними біохімічними, імунологічними, морфологічними, ультраструктурними та фізіологічними дослідженнями та підтверджена клінічно. При використанні озонованих фізіологічних розчинів можливо забезпечення різкого збільшення накопичення клітинами біологічно активних поєднань: фосфорельованих нуклеотидів, регуляторних пептидів, вітамінів та амінокислот.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Терапевтичне (лікувально-діагностичне) відділення знаходиться за адресою:

м. Київ, Повітрофлотський проспект, 9, 6 поверх

Телефон: (044) 465-17-09

Факс: (044) 244-02-64

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Відео про лікарню

 

 

 

 

Посилання

Міністерство охорони здоров'я України ban_prezident.gif ban_kmu_0.gif ban_rada.gif ban_mtu.png ban_uz.jpg detutbaner.png

             

Статистика сайту